بهداشت دهان و دندان

چرا پس از مسواک زدن نباید از دهان شویه استفاده کرد؟

در تمیز کردن دندان کار ممکن است از محکم کاری عیب کند. اگر از آن دسته افرادی هستید که بعد از مسواک زدن و نخ دندان کشیدن، از محلول دهان شویه هم استفاده می کنید بهتر است این عادت را کنار بگذارید.

5 مرداد 1400

پنجه در پنجه خرس

زخم های دست چپ مرد میانسال رودانی با وجود گذشت چند روز از حادثه هنوز هم بهبود پیدا نکرده و با درد و عفونت دست به گریبان است. دو پایش هم اوضاع درست و درمانی ندارد، اما به بدی شرایط دستش نیست. زخم ها او را از کار و زندگی انداخته است و مدت هاست که نتوانسته کار...

12 خرداد 1400

عجیب ترین رفتارهای زنان قدیم برای زیبا شدن

به تازگی تصویری از اقدامات بانوان قدیمی برای فراهم کردن زیبایی ظاهری آن ها منتشر شده است.

15 آذر 1399